green

ovzduší v PL

ovzduší v PL

Prostřednictvím portálu powietrze.gios.gov.pl sledujeme aktuální stav polétavých částic PM10 na dvou měřících stanicích – v Cieszyně a Ustroni.

stav je velmi dobrý či dobrý

stav je přijatelný

stav je špatný nebo velmi špatný

aktuální data jsou neúplná nebo nejsou k dispozici

Aktuální stav na měřicích stanicích najdete na powietrze.gios.gov.pl.