green

powietrze w CZ

powietrze w CZ

Na podstawie danych z czeskiego systemu hydrometeorologicznego obserwujemy aktualny stan zawieszonych w powietrzu cząsteczek pyłu PM10 na sześciu stacjach pomiarowych – w Wierzniowicach, Karwinie, Karwinie ZÚ, Czeskim Cieszynie, Trzyńcu-Kanadzie i Trzyńcu-Kosmos.

stan powietrza bardzo dobry lub dobry

stan powietrza umiarkowany

stan powietrza niezadowalający lub zły

brak dostępnych danych czy informacji
Aktualne wyniki ze stacji pomiarowych można sprawdzić na stronie www.chmi.cz/aktualni-situace/stav-ovzdusi/prehled-stavu-ovzdusi.