Homepage - Jade z PL do CZ

Semafor transgraniczny

logo Povinn0 publicity Překračujeme hranice 2014 - 2020
zielony

powietrze w CZ

smog nad miastem

powietrze w CZ

Na podstawie danych z czeskiego systemu hydrometeorologicznego obserwujemy aktualny stan zawieszonych w powietrzu cząsteczek pyłu PM10 na sześciu stacjach pomiarowych – w Wierzniowicach, Karwinie, Karwinie ZÚ, Czeskim Cieszynie, Trzyńcu-Kanadzie i Trzyńcu-Kosmos.
zielony

stan powietrza bardzo dobry lub dobry

pomarańczowy

stan powietrza umiarkowany

czerwony

stan powietrza niezadowalający lub zły

Nie ma żadnych dat
brak dostępnych danych czy informacji
Aktualne wyniki ze stacji pomiarowych można sprawdzić na stronie www.chmi.cz/aktualni-situace/stav-ovzdusi/prehled-stavu-ovzdusi.