Úvodní stránka Přeshraničního semaforu - jedu z CZ do PL

Přeshraniční semafor

povinná publicita, loga - Překračujeme hranice 2014-2020, Evropský fond pro regionální rozvoj

O projektu

Proč projekt Přeshraniční semafor vznikl

Projekt byl připravován v prosinci 2020, tj. v době probíhající koronavirové pandemie, kdy byly v důsledku vládních opatření omezeny kontakty a dostupnost služeb na druhé straně hranice. Chyběly informace o aktuální situaci na druhé straně hranice, která se často měnila, a těžko se v ní dalo orientovat. V té době vznikla myšlenka vytvořit informační systém, který by jednoduchým způsobem informoval o situaci na druhé straně hranice.

Hlavním cílem projektu byla tedy podpora vzájemné informovanosti obyvatel v příhraničním regionu Těšínského Slezska prostřednictvím vytvoření informačního systému, který by obsahoval přehledný souhrn aktuálních dat souvisejících s pandemií COVID-19 a další zajímavá data z jiných oblastí.

Od doby, kdy se projekt připravoval, se situace podstatně změnila a celosvětová pandemie koronaviru ustoupila. Z toho důvodu obsahuje web i další zajímavé informace, a to z oblasti zdraví, dopravy, mimořádných situací, atd.

Přeshraniční semafor byl vytvořen na principu zobrazování barev semaforu, tj. zelené (není žádné omezení), oranžové (platí určitá omezení) a červené (platí zásadní omezení), které odrážejí aktuální situaci v konkrétních oblastech.

Partneři projektu / Partnerzy projektu:

Vedoucí partner: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s.
český partner: Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
polský partner: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“

Zahájení realizace projektu: 01.10.2021
Ukončení realizace projektu: 30.09.2023

Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Spot o projektu najdete zde:

Provázanost na další projekty

Projekt Přeshraniční Semafor navazuje na další dva projekty:

Cílem projektu bylo zvýšení dostupnosti přeshraničních informací v oblasti ekonomiky, vzdělávání, zdravotnictví a veřejného života nejen během krizových, ale také relativně stabilních společenských období. Dostupnost základních statistických informací tvoří nezbytný základ pro každý druh rozvoje, a to včetně rozvoje vzájemné spolupráce mezi přeshraničními institucemi a dalšími subjekty. Během pandemie vyšlo najevo, nakolik takový druh informací chybí. Bez zásadních informací v této oblasti totiž nelze adekvátně reagovat na jakékoli příchozí změny. Projekt sloužil ke zvýšení kvality přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko se zvláštním důrazem na období krize spojené s pandemií COVID-19 a s využitím dosavadních mnohaletých zkušeností ze vzájemné spolupráce mezi partnery projektu. Hlavní projektové aktivity se soustředily na vytvoření analyticko-výzkumných studií a na přípravách informační platformy Euregio-Info.

Partneři projektu:

Vedoucí partner: Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

Polští partneři: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Akademia WSB

Český partner: Slezská univerzita v Opavě

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2021

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2023

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česko–Polsko

Cílem projektu bylo posílení spolupráce územních samosprávných jednotek, organizací působících v oblasti krizového managementu, veřejných institucí a nevládních organizací, členů místních komunit v polské a české části Euroregionu Těšínské Slezsko, projektových partnerů, a také subjektů z francouzsko-německého příhraničí za podmínek, jež tuto spolupráci znesnadňovaly (pandemie COVID-19) a jež byly jejich důsledkem (období po odeznění pandemie). Prostředkem k dosažení cíle projektu byla praktická aplikace „Modelu komunikace v krizových situacích“ a inspirace načerpané ze zkušeností s těmito jevy institucemi z francouzsko-německého příhraničí.

Realizované aktivity a související výstupy zvýšily schopnosti subjektů a obyvatel polsko-českého příhraničí při zdolávání následků pandemie. Projekt vyšel vstříc očekáváním, jež se nacházela ve společném zájmu Polska i ČR na území společného Euroregionu, a to díky aplikaci nástrojů zajišťujících udržitelnost přeshraniční spolupráce navzdory aktuální situaci: využití zkušeností z dalších příhraničních regionů v oblastech způsobů spolupráce v rizikových i stabilních situacích, vytváření vzájemných organizačních spojení a informačních kanálů, a také ve zpracování plánů alternativních řešení pro případ nečekaných událostí, tvorby moderních forem a nástrojů sloužících k podpoře vzájemné spolupráce mezi polskými a českými orgány veřejné správy a samosprávy v podmínkách omezeného fungování, a rovněž zvýšení povědomí členů místních komunit v oblasti řešení krizových situací.

Partneři projektu:

Vedoucí partner: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

Polský partner: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Čeští partneři: Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Statutární město Karviná

Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2021

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2023

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česko–Polsko.