green

sytuacje awaryjne w CZ

sytuacje awaryjne w CZ

Na podstawie danych z Czeskiego Insytutu Hydrometeorologicznego informujemy Was o wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk związanych z temperaturami, wiatrem, śniegiem, lodem, mrozem, burzami, silnym deszczem i powodzią, pożarami, ozonem w warstwie przyziemnej, obecnością pyłów i innych zjawisk.

sytuacja normalna, nie ogłoszono żadnych alertów

ogłoszono alerty o niskim poziomie zagrożenia

ogłoszono alerty o wysokim lub ekstremalnym poziomie zagrożenia

w obecnej chwili brak dostępnych danych

Aktualną sytuację można sprawdzić na www.chmi.cz.