Homepage - Jade z PL do CZ

Semafor transgraniczny

logo Povinn0 publicity Překračujeme hranice 2014 - 2020
zielony

święta i dni handlowe

święta i dni handlowe

W Republice Czeskiej obchodzi się w trakcie roku 13 świąt państwowych, z czego 11 ma stałe daty, a 2 święta są ruchome – Wielki Piątek oraz Poniedziałek Wielkanocny.
zielony

W Czechach sklepy są otwarte.

czerwony
W Czechach jest to święto państwowe i sklepy są zamknięte.

Święta państwowe w Republice Czeskiej ze stałymi datami

1. stycznia
Nowy Rok
zamknięte

1. maja
Święto Pracy
otwarty

8. maja
Dzień Zwycięstwa
zamknięte

5. lipca
Święto Apostołów Słowiańskich Cyryla i Metodego
otwarty

6. lipca
Dzień Spalenia Mistrza Jana Husa
otwarty

28. września
Święto Państwowości Czeskiej
zamknięte

28. października
Dzień Powstania Niepodległej Republiki Czechosłowackiej
zamknięte

17. listopada
Dzień Walki o Wolność i Demokrację
otwarty

24. grudnia
Wigilia Bożego Narodzenia
zamknięte od 12:00

25. grudnia
Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia
zamknięte

26. grudnia
Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (Dzień Św. Szczepana)
zamknięte

Ruchome święta w Republice Czeskiej, których terminy co roku się zmieniają

Wielki Piątek
otwarty
07.04.2023
29.03.2024
18.04.2025
03.04.2026
26.03.2027
14.04.2028
30.03.2029
19.04.2030
Poniedziałek Wielkanocny
zamknięte
10.04.2023
01.04.2024
21.04.2025
06.04.2026
29.03.2027
17.04.2028
02.04.2029
22.04.2030
Święta państwowe w Republice Czeskiej ze stałymi datami otwarcia/zamknięcia sklepów o powierzchni ponad 200 m kw
1. stycznia Nowy Rok zamknięte
1. maja Święto Pracy otwarty
8. maja Dzień Zwycięstwa zamknięte
5. lipca Święto Apostołów Słowiańskich Cyryla i Metodego otwarty
6. lipca Dzień Spalenia Mistrza Jana Husa otwarty
28. września Święto Państwowości Czeskiej zamknięte
28. października Dzień Powstania Niepodległej Republiki Czechosłowackiej zamknięte
17. listopada Dzień Walki o Wolność i Demokrację otwarty
24. grudnia Wigilia Bożego Narodzenia zamknięte od 12:00
25. grudnia Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia zamknięte
26. grudnia
Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (Dzień Św. Szczepana) zamknięte
Ruchome święta w Republice Czeskiej, których terminy co roku się zmieniają

Wielki Piątekotwarty
07.04.2023
29.03.2024
18.04.2025
03.04.2026
26.03.2027
14.04.2028
30.03.2029
19.04.2030

Poniedziałek Wielkanocny – zamknięte
10.04.2023
01.04.2024
21.04.2025
06.04.2026
29.03.2027
17.04.2028
02.04.2029
22.04.2030